Eolas

09 March, 2011

SPREAGANN CONRADH NA GAEILGE ÚSÁID NA GAEILGE I nDAONÁIREAMH 2011

Tá feachtas seolta ag Conradh na Gaeilge chun pobal na Gaeilge a spreagadh
leis an leagan Gaeilge den bhfoirm daonáirimh a ghlacadh agus Daonáireamh
2011 á reáchtáil ar an 10 Aibreán 2011.

Déanfar gach duine agus na teaghlaigh ar fad sa tír a áireamh ar an oíche
sin (10 Aibreán 2011) agus beidh na foirmeacha daonáirimh chuige seo á
ndáileadh ar an bpobal idir 15 agus 20 Márta 2011. Is le linn na tréimhse
seo go mbeidh deis ag daoine an leagan teanga is fearr leo a roghnú, agus tá
Conradh na Gaeilge ag moladh do dhaoine atá muiníneach as a gcuid Ghaeilge,
an leagan Gaeilge den bhfoirm daonáirimh a ghlacadh agus a líonadh.

Arsa Pádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: "Comóradh céad
bliain atá ann i mbliana ó bhí feachtas Áireamh na nDaoine, 1911 ar bun ag
Conradh na Gaeilge; spreag an feachtas sin pobal na hÉireann le bród a
bheith acu as a gcumas Gaeilge, agus is tráthúil an bhliain í go bhfuil
Conradh na Gaeilge ar ais i mbun spreagtha arís in am do Dhaonáireamh 2011.

Bhí toradh an-dearfach ar an bhfeachtas Áireamh na nDaoine, 1911 de chuid
Chonradh na Gaeilge ag tús an chéid seo caite - mhéadaigh líon na ndaoine a
líon an fhoirm daonáirimh isteach i nGaeilge ó 300 iontráil ina raibh an
Ghaeilge úsáidte i ndaonáireamh 1901, go breis 's 25,000 iontráil i nGaeilge
do dhaonáireamh 1911.*

Deir Aodán Ó Sé, Ball de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge: "Is iomaí duine le
Gaeilge nach mbeadh ar eolas go bhfuil sé de cheart acu an leagan Gaeilge
den bhfoirm daonáirimh a lorg, ná go bhfuil fiú a leithéid de leagan den
bhfoirm le fáil ar an chéad dhul síos. Tá súil againn, ní hamháin go
léireoidh feachtas feasachta Chonradh na Gaeilge go bhfuil a leithéid de
rogha ann do Ghaeilgeoirí, ach go spreagfaidh an feachtas líon i bhfad níos
mó de phobal na Gaeilge chun leas a bhaint as an bhfoirm i nGaeilge i
nDaonáireamh 2011 an mhí seo chugainn."

Déardaoin 10ú Márta/ Thursday 10th March 2011

“Walking On Water”

Siúlóid Stairiúil dá-theangach

le Ken Cotter,

Timpeall na Cathrach le cur síos ar stair na Cathrach, agus an tionchar a bhí ag an uisce ar fhorbairt na cathrach

Bilingual Historic Walking Tour of Cork City

Free of charge

Bualadh le cheile: meeting outside Oifig Failte Tourist Office Grand Parade @11a.m.

Fáilte roimh chách!