Notai as Gaeilge

23 December, 2011

Cultúr agus Gaeilge 2011 
Liam Ó Laochdha, Oifigeach Cultúr/Gaeilge an Chontae
An tOifigeach Gaeilge sa Chlub
Tá sé éigeantach/obligatory go mbeadh Oifigeach Cultúr/Gaeilge ag gach Club sa Chumann.
Ag tagairt do Riail 1.4 Treoraí Oifigiúil 2010, tá sé mar aidhm/aim ag Cumann Lúthchleas Gael tacaíocht/support a thabhairt don Ghaeilge, rince Gaelach, ceol, amhránaíocht agus cultúr i gcoitinne.
An plean atá againn i gCorcaigh ná go mbeadh Oifigeach Cultúr/Gaeilge ag gach Club agus gach Roinn. Ansan bheadh na hOifigigh Roinne mar bhaill de Choiste Chultúrtha an Chontae.
Chun cabhrú linn go léir san obair fhiúntach seo tá aidhmeanna/aims agus spriocanna/targets leagtha síos i bPlean Straitéiseach an Chontae.
Chun atmaisféar Gaelach a chothú sa Chlub, ní mór d’Oifigeach Cultúr/Gaelach dul i gcomhairle leis na hoifigigh eile sa Chlub agus a dtacaíocht a lorg chun go mbeadh an Ghaeilge le cloisteáil agus le feiceáil/Irish to be seen and heard in ár gClubanna agus in ár bPáirceanna.
Ceann de na slite chun ár gCultúr a chur chun cinn ná go mbeadh an Club gníomhach/active I gCúrsaí Scór – Scór na bPáistí, Scór na nÓg agus Scór Sinsir.
Tá sé soiléir go bhfuil a lán le déanamh ag an Oifigeach Cultúr/Gaeilge ach níl le déanamh agat chun an ról a thuiscint i gceart ach féachaint sa ‘’Bhíobla’’ úd --- an leabhar: ‘’An tOifigeach Gaeilge sa Chlub’’.
Tá sé ar fail ar: www.gaacork.ie agus www.eastcorkgaa.com
Scór
Comhghairdeachas do Bhóthar Buí, Curaithe Uile Éireann sa Rince Fóirne ag Scór na nÓg. Bhí siad ar fheabhas agus bhí an bua tuillte go maith acu. Maith sibh!
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na Coistí Scór ar fúd an chontae a d’eagraigh na comórtaisí, gan dearmad a dhéanamh ar na hiomaitheoirí/competitors, tuistí, múinteoirí, teagascóirí/coaches, moltóirí, fearaibh/mnáibh tí, máistri na gceist, bainisteoirí stáitse, riarthóirí fuaime/sound technichians, coistí sóláistí/refreshments committees, clubanna, na hionaid, agus dar ndóigh, gach éinne a thug tacaíocht i rith na bliana. Molaim sibh!
Ghlac 80 club/Scór na bPáistí, 61club/Scór na nÓg, 37 club/Scór Sinsir páirt ins na comórtaisí i mbliana.
Buaiteoirí 2011
RinceFoirne Amhránaíocht
Aonair Ceol Uirlise Aithriseoireacht
Scór na
bPáistí Raonuithe
Cairbre Áth Fhada
Cill Mac Abaidh Óg S.N. Léam Lárach
Scór na
nÓg Bóthar Buí Fánuithe
na
Cuirseacha Bóthar Buí Baile Garbháin
Scór
Sinsir Cill Seannaigh Séipéal
na
Carraige Séipéal
na
Carraige Sráid a’ Mhuilinn

 

Bailéad
Ghrúpa Nuachleas Rince
Seit Tráth na gCeist
Scór na
bPáistí Bóthar Buí Ros ó gCairbre
Peil na mBan Bóthar Buí Cill na Mullach
Scór na
nÓg Baile Nóra Áth Trasna Bóthar Buí Tadhg Mac Cárthaigh
Scór
Sinsir Inis Cártha Séipéal
na
Carraige  Séipéal
na
Carraige  Sráid a’
Mhuilinn

Scór na                  Rince Aonair:                 S.N. Léam Lárach                 Ceol Aonair:         S.N. Glaisín
bPáistí

Overall Shield/Buaiteoirí
Scór na bPáistí                               Bóthar Buí
Scór na nÓg                                    Bothar Buí
Scór Sinsir                                       Séipéal na Carraige
Corn Phádrai Uí Chearbhúil        Bóthar Buí

Scoláireachtaí Gaeltachta
Bhí 158  scoláireacht ar fáil i mbliana ó Chomhairle na Mumhan. D’fhreastail 149 scoláire ar na Cúrsaí Samhraidh ag Coláiste na Mumhan i mBéal Átha ‘n Ghaorthaidh. Tá an-bhuíochas ag dul chuig muintir an choláiste agus gach éinne a thug lámh cúnta chun an scéim a riaradh agus a eagrú.

Tráth na gCeist Boird as Gaeilge
Ghlac 11 chlub páirt sa chomórtas seo. Gan amhras bhí díomá orainn nach raibh níos mó clubanna ann. Bhuaigh Sráid a’ Mhuilinn, bhí Mainistir Bán sa dara háit agus Na Sairséalaigh sa tríú háit. Chuaigh an trí chlub ar aghaidh go dtí Comórtas Ceannais na Mumhan ach ní raibh an tádh leo ar an oíche. Ba mhaith liom ‘’Go raibh maith agaibh’’ a rá le Liam Mac a’ Mhaoir – Máistir na gCeist, Séamas Ó Coileáin agus Baile an Easpaig don halla, Diarmaid Ó Dubhda a d’eagraigh an oíche, na clubanna a ghlac páirt agus gach éinne a chabhraigh linn.

Plean Straitéiseach do 2011 
Club/Roinn:  Oifigeach Cultúr/Gaeilge to be elected/appointed in each Club and Division.            Toradh ------ 138 Club agus 6 Roinn
Cultúr/Gaeilge:  Divisional Oifigigh Cultúr/Gaeilge to be on Coiste Chultúrtha an Chontae.            Toradh ------ Déanta
Cumarsáid:  Communicating as Gaeilge on Suíomhanna Idirlíne/Websites and Nuachtlitreacha/Newsletters --- Nuacht an Lae, Comórtaisí Scór, Scoláireachtaí Gaeltachta, Cúrsaí Gaeilge I gcoitinne.         Toradh ------ Déanta 
Cultúr:  Oíche Ghaelach in a club in each Division.Toradh ------ Le déanamh fós
Gaeilge:  Rang Gaeilge in each Division.            Toradh ------ Le déanamh fós
Scoláireachtaí Gaeltachta:  Scéim to be reviewed with a view to standardisation within the county.            Toradh ------ Déanta
Scór:  Divisional Oifigigh Cultúr/Gaeilge agus na Coistí Scór to work together to promote Scór.            Toradh ------ Déanta
Oiliúint agus Cluichí:  Pilot the concept of a Campa Cúl trí Ghaeilge at one location sa chontae.            Toradh ------ Déanta
Tráth na gCeist Boird as Gaeilge:  Divisional Oifigigh Cultúr/Gaeilge to promote Comórtas to ensure improved participation.        Toradh ------ Déanta
Lá na gClub:  Ensure all clubanna participate in Lá na gClub. Toradh --- Déanta
Suaitheantas/Club Crest:  To make sure that each club has a unique GAA crest.             Toradh ------ Déanta

Plean Straitéiseach do 2012
Club/Roinn:  Oifigeach Cultúr/Gaeilge to be elected/appointed in each Club and Division.
Cultúr/Gaeilge:  Coiste Chultúrtha to develop a specific County Cultúr/Gaeilge Plan.
Cumarsáid:  Divisional Oifigigh Cultúr/Gaeilge to contribute to Divisional Suíomhanna Idirlíne/Websites as Gaeilge.
Cumarsáid:  Divisional Oifigigh Cultúr/Gaeilge to work with Divisional Oifigigh Caidreamh Poiblí to develop a specific Plan.
Cultúr:  Oíche Ghaelach in a club in each Division.
Gaeilge:  Identify and liaise with other Ranganna Gaeilge/Ciorcail Chomhrá.
Scoláireachtaí Gaeltachta:  To  review the Scéim in relation to benefit, value, process and procedures.
Scór:  Each club would as a minimum compete in either Scór na nÓg or Scór Sinsir agus Scór na bPáistí.
Oiliúint agus Cluichí:  Review progress to date.
Tráth na gCeist Boird as Gaeilge:  Divisional Oifigigh Cultúr/Gaeilge to promote Comórtas to ensure improved participation.
Lá na gClub:  Publicise ‘’Best Practices’’ of na Clubanna.

Coiste Chultúrtha an Chontae 2011
1.   Seán S. Ó Ríogáin                      Uí Mac Coille
2.   Pádraig Ó Céilleachair              Múscraí
3.   Dáithí Mac Piarais                     Abhainn Dubh
4.   Seosamh Ó Súilleabháin          Seandún
5.   Éamonn Ó Síocháin                   Cairbre
6.   Diarmaid Ó Dubhda                  Dú Ealla
7.                                                         Carraig Dhonn
8.                                                         Béara
9.  Donnchadh Ó Liatháin              Coiste Scór
10.   Barra de Cógáin                         Coiste Scór
11.   Breandán de Barra                    Coiste Scór
12.   Liam Ó Laochdha                       Cathaoirleach
                                      
Cruinnithe

Coiste Chultúrtha an Chontae
15-2-11                                Páirc Uí Rinn
16-11-11                              Páirc Uí Rinn

Scór/Cultúr/Gaeilge
18-11-11                    Uí Mac Coille                    Lios gCúl
26-11-11            Cruinniú Cinn Bhliana – Coiste Scór an Chontae – Páirc Uí Rinn
Chomh maith leis an liosta thuas bhí cruinnithe eile ag na Roinn Coistí Scór agus ag Coiste Scór an Chontae.

Coiste Cuimsithe agus Imeascaithe Chorcaí
20-8-11                             Óstán Páirce Bhaile a’ Róistigh

Scoláireachtaí  Gaeltachta
5-2-11                    Bainisteoir/Coláiste na Mumhan             Corcaigh

Comhairle na Mumhan --- Coiste Chultúrtha
24-1-11                    Áras Mumhan, Luimneach
7-3-11                      Áras Mumhan, Luimneach
18-4-11                    Áras Mumhan, Luimneach
23-5-11                    Áras Mumhan, Luimneach
27-6-11                    Áras Mumhan, Luimneach
8-8-11                      Áras Mumhan, Luimneach
7-11-11                    Áras Mumhan, Luimneach

Coiste Náisiúnta na Gaeilge
11-1-11                                  Páirc a’ Chrócaigh
21-2-11                                  Páirc a’ Chrócaigh
16-3-11                                  Páirc a’ Chrócaigh
9-5-11                                    Páirc a’ Chrócaigh
4-6-11                                    Cloich Cheann Fhaola, Co. Dhún na nGall
25-7-11                                  Na Dúnaibh, Co. Dhún na nGall
28-11-11                                Páirc a’ Chrócaigh

Buíochas
Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le mo chomhleacaithe ar Bhord an Chontae, Rúnaí an Chontae agus an fhoireann i bPáirc Uí Chaoimh, mo chairde go léir agus gach éinne a chabhraigh liom i rith na bliana.
Míle Buíochas.

Féile Peile na nÓg Corcaigh 2011

DO

Gach éinne go raibh baint acu leis an Fhéile

ach go háirithe

Réiteoirí agus Comhordaitheoirí/Coordinators

Nollaig Shona

Athbhliain fé Mhaise

agus Míle Buíochas

ó

Choiste Fhéile Peile na nÓg Corcaigh 2011

Your Support was greatly appreciated