Tearmaí Usáideacha

Téarmaí --- Oifigigh --- Coiste

Uachtarán --- President

Leas-Uachtarán --- Vice-President

Leas-Uachtaráin --- Vice-Presidents

Cathaoirleach --- Chairperson

Leas-Chathaoirleach --- Vice-Chairperson

Rúnaí --- Secretary

Rúnaí Cúnta --- Assistant Secretary

Cisteoir --- Treasurer

Cláraitheoir --- Registrar

Cumarsáid --- Communications

Cultúr/Gaeilge --- Culture/Gaeilge

Cúram Páistí --- Child Welfare

Caidreamh/Scoileanna --- Schools Liaison

Toscairí --- Delegates

Coiste na dTuistí --- Parents’ Committee

Bainisteoirí --- Managers

Roghnóirí --- Selectors

Teagascóireacht --- Coaching

Forbairt --- Development