Sloinnte Surnames

Béarla/ Gaeilge. Firinsneach/Baininsneach

Andrews Mac Aindriú Nic Aindriú

Bannon Ó Banáin Ní Bhanáin

Barden Ó Bárdáin Ní Bhárdáin

Barry de Barra de Barra

Bastic de Bostóc de Bostóc

Bennett Mac Beinéid Nic Bheinéid

Bergin Ó Beirgin / Ó hAimhirgin Ní Bheirgin / Ní Aimhirgin

Berry Ó Béara Ní Bhéara

Bevans Ó Beibhin Ní Bheibhin

Bonner Ó Cnáimhsí / Mac Cnáimhsí Ní Chnáimhsí / Nic Cnáimhsí

Bracken Ó Breacáin Ní Bhreacáin

Brady Mac Brádaigh Nic Bhrádaigh

Breen Mac Braoin Nic Bhraoin

Brennan Ó Braonáin Ní Bhraonáin

Brogan Ó Brógáin Ní Bhrógáin

Brophy Ó Bróithe Ní Bhróithe

Brosnan Ó Brosnacháin Ní Bhrosnacháin

Browne/Brown de Brún de Brún

Burke de Búrca de Búrca

Byrne Ó Broin Ní Bhroin

Byron Ó Beirn Ní Bheirn

Cahill Ó Cathail Ní Chathail

Callaghan Ó Ceallacháin Ní Cheallacháin

Callan Ó Cathláin Ní Chathláin

Carbery Ó Cairbre / Mac Cairbre Ní Chairbre / Nic Cairbre

Carroll Ó Cearúill Ní Chearúill

Carter Mac Artúir Nic Artúir

Cartin Mac Artáin Nic Artáin

Cassidy Ó Caiside / Ó Casaide Ní Chaiside / Ní Chasaide

Clancy Mac Lannchaidh Nic Lannchaidh

Clarke Ó Cléirigh Ní Chléirigh

Cleere de Cléir de Cléir

Cluxton Clucstan Chlusctan

Clynch Clinse Chlinse

Coady Mac Óda Nic Óda

Colfer Coilféir Choilféir

Conefrey Mac Confraoich Nic Confhraoich

Connaughton Ó Connachtáin Ní Chonnachtáin

Conroy Ó Conraoi Ní Chonraoi

Conway Ó Conbhuí Ní Chonbhuí

Coogan Ó Cuagáin Ní Chuagáin

Coone Mac Cuinneagáin Nic Chuinneagáin

Cooper Cúipéir Chúipéir

Corcaran Ó Corcáin Ní Chorcáin

Cordial Cordial Cordial

Coughlan Ó Cochláin Ní Chochláin

Coyle Mac Giolla Chomhaill Nic Giolla Chomhaill

Crawford Mac Raith / Mac Crábhagáin Nic Raith / Nic Crábhagáin

Cuddy Ó Cuidithigh Ní Chuidithigh

Cullen Ó Cuilinn Ní Chuilinn

Culleton Mac Collatáin Nic Collatáin

Cummins Ó Comáin Ní Chomáin

Curran Ó Corráin Ní Chorráin

Curtin Mac Cuirtín Nic Cuirtín

Curtis de Cuirtéis de Cuirtéis

Dalton Daltúin Dhaltúin

Daly Ó Dálaigh Ní Dálaigh

Daniel Ó Dónaill Ní Dhónaill

Daniels Ó Dónaill Ní Dhónaill

Darcy Ó Dorchaí Ní Dhorchaí

Davitt Mac Daibhéid Nic Dhaibhéid

Deehan Ó Díochon Ní Dhíochon

Deeley Ó Duíghiolla Ní Dhuíghiolla

Delaney Ó Dúláinne Ní Dhúláinne

Dillon Diolún Dhiolún

Dolan Ó Dúláin Ní Dhúláin

Donnellan Ó Dónalláin Ní Dhónalláin

Donnelly Ó Donnaile Ní Dhonnaile

Donohue/Donoghue Ó Donnchú Ní Dhonnchú

Dowd Ó Dúda Ní Dhúda

Doyle Ó Dúghaill Ní Dhúghaill

Duffy Ó Dufaigh Ní Dhufaigh

Dunbar Ó Dúnbarra Ní Dhúnbarra

Dunne Ó Doinn Ní Dhoinn

Earley Ó Mochóir Ní Mhochóir

Egan Mac Aogáin Nic Aogáin

Ellis Mac Eilis Nic Eilis

Ennis Mac Aonais Nic Aonais

Fagan Ó Faogáin Ní Fhaogáin

Fallon Ó Fallúin Ní Fhallúin

Farrell Ó Fearail Ní Fhearail

Farrelly Ó Faircheallaigh Ní Fhaircheallaigh

Fennan Ó Fionnáin Ní Fhionnáin

Fennell Ó Fionnail Ní Fhionnail

Fennelly Ó Fionnalaigh Ní Fhionnalaigh

Fitzgerald Mac Gearailt Nic Gearailt

Fitzhenry Mac Éinrí Nic Éinrí

Fitzpatrick Mac Giolla Phádraig Nic Giolla Phádraig

Flynn Ó Floinn Ní Fhloinn

Fogarty Ó Fógartaigh Ní Fhógartaigh

Foley Ó Foghlú Ní Fhoghlú

Forde Mac Giollarnáth Nic Giollarnáth

Fox Ó Sionnaigh Ní Shionnaigh

Franks de Frainc de Frainc

Furlong Furlong Fhurlong

Gannon Mag Fhionnáin Nig Fhionnáin

Garvan Ó Garbháin Ní Gharbháin

Gavin Ó Gáibhín Ní Gháibhín

Geraghty Mag Oireachtaigh Nig Oireachtaigh

Ghee Mag Aoidh Nig Aoidh

Gill Mac an Ghaill Nic an Ghaill

Gilleran Mac Giollaráin Nic Giollaráin

Glennon Mag Leannáin Nig Leannáin

Glynn Mag Fhloinn Nig Fhloinn

Goggins Gógan Gógan

Goss Goss Goss

Greene Ó hUaine Ní Uaine

Grennan Ó Grianáin Ní Ghrianáin

Griffin Mac Grifín Nic Grifín

Grimes Ó Gréacháin Ní Ghréacháin

Hammon Ó hAdhmaill Ní Adhmaill

Hannify Ó hAinbhith Ní Ainbhith

Hannon Ó hAnnáin Ní Annáin

Hanrahan Ó hAnracháin Ní Anracháin

Hassett Ó hAisí Ní Aisí

Hayden Ó hEideáin Ní Eideáin

Healy Ó hÉilí Ní Éilí

Heavey Ó hÉamhaigh Ní Eamhaigh

Heavin Ó hEimhín Ní Eimhín

Hegarty Ó hÉigeartaigh Ní Éigeartaigh

Henry Mac Éinrí Nic Éinrí

Hilliard Hilliard Hilliard

Hoey Ó hEochaidh Ní Eochaidh

Horan Ó hÓráin Ní Óráin

Hudson Hudson Hudson

Hyland Ó hAoláin Ní Aoláin

Jacob Iácób Iácób

Jordan Mac Shiúrtáin Nic Shiúrtáin

Kavanagh Caomhánach Chaomhánach

Keaney Ó Cianaigh Ní Chianaigh

Keenan Mac Fhinín Nic Fhinín

Kehoe Mac Eochaidh Nic Eochaidh

Kellaghan Ó Céileacháin Ní Chéileacháin

Kelly Ó Ceallaigh Ní Cheallaigh

Kenna Mac Cionaoith Nic Cionaoith

Kennedy Ó Cinnéide Ní Chinnéide

Kenny Ó Cionaoith / Ó Cionnaith Ní Chionaoith / Ní Chionnaith

Keogh Mac Eochaidh Nic Eochaidh

Kermath Mac Diarmada Nic Dhiarmada

Kilmartin Mac Giolla Mhártain Nic Giolla Mhártain

King Ó Cionga Ní Chionga

Kirby Ó Ciarba / Ó Ciarmhaic Ní Ciarba / Ní Chiarmhaic

Lally Ó Maolalaidh Ní Mhaolalaidh

Lennon Ó Leannáin Ní Leannáin

Lonergan Ó Longargáin Ní Longargáin

Lynch Ó Loingsigh Ní Loingsigh

Lyng Ó Loinn Ní Loinn

Lyons Ó Laighin / Ó Liatháin Ní Laighin / Ní Liatháin

Madden Ó Madáin Ní Mhadáin

Magee Mag Aoidh Nig Aoidh

Maguire Mag Uidhir Nig Uighir

Maher Ó Meachair Ní Mheacair

Mahon Mac Mathúna Nic Mhathúna

Mangan Ó Mongáin Ní Mhongáin

Manning Ó Mainnín Ní Mhainnín

Martin Ó Mairtín Ní Mhairtín

McAndrew Mac Aindriú Nic Aindriú

McCarthy Mac Carthaigh Nic Carthaigh

McCormack Mac Cormaic Nic Cormaic

McDermot(t) Mac Diarmada Nic Dhiarmada

McDonald Mac Dónaill Nic Dhónaill

McDonnell Mac Dhónaill Nic Dhónaill

McElroy Mac Giolla Rua Nic Giolla Rua

McElvaney Mac Giolla Mheana Nic Giolla Mheana

McEneaney Mac an Déanaigh Nic an Déanaigh

McEvoy Mac Fhíobhuí Nic Fhíobhuí

McGee Mag Aoidh Nig Aoidh

McGrath Mac Craith Nic Craith

McLoughlin Mag Lochlainn Nig Lochlainn

McMahon Mac Mathúna Nic Mhathúna

McManus Mac Mánais Nic Mhánais

McNamee Mac Con Midhe Nic Con Midhe

Minnock Ó Muineog Ní Mhuineog

Minogue Ó Muineog Ní Mhuineog

Molloy Ó Maolmhuaidh Ní Mhaolmhuaidh

Moore Ó Mórdha Ní Mhórdha

Morris Ó Muiris Ní Mhuiris

Mullally Ó Maolalaidh Ní Mhaolalaidh

Mullaney Ó Maoileanaigh Ní Mhaoileanaigh

Mullarkey Ó Maoilearca Ni Mhaoilearca

Mulligan Ó Maolagáin Ní Mhaolagáin

Mullins Ó Maoláin Ní Mhaoláin

Munnelly Ó Maonaile Ní Mhaonaile

Murphy Ó Murchú Ní Mhurchú

Mynes Mac Maonais Nic Mhaonais

Newmann Nuaman Nuaman

Nolan Ó Nualláin Ní Nualláin

Nugent Nuinseann / Mag Uinseannáin Nuinseann / Nig Uinseannáin

O’Brien Ó Briain Ní Bhriain

O’Callaghan Ó Ceallacháin Ní Cheallacháin

O’Connell Ó Conaill Ni Chonaill

O’Connor Ó Conchubhair Ní Chonchubhair

O’Driscoll Ó Drisceoil Ní Dhrisceoil

O’Gorman Ó Gormáin Ní Ghormáin

O’Hara Ó hEára Ní Eára

O’Keefe Ó Caoimh Ní Chaoimh

O’Meara Ó Meára Ní Mheára

O’Neill Ó Néill Ní Néill

Parlon Mac Parthaláin Nic Phathaláin

Pender Piondar Phiondar

Phelan Ó Faoláin Ní Fhaoláin

Power de Paor de Paor

Quinn Ó Coinn / Mac Coinn Ní Choinn / Nic Coinn

Ray Ó Riabhaigh/Ní Riabhaigh

Rea Ó Riabhaigh/Ní Riabhaigh

Reidy Ó Riada Ní Riada

Reilly Ó Raghallaigh Ní Raghallaigh

Reynolds Mac Raghnaill Nic Raghnaill

Rice Rís Rís

Roberts Mac Roibeaird Nic Roibeaird

Robinson Mac Róibín Nic Róibín

Roche de Róiste de Róiste

Rooney Ó Ruanaidh Ní Ruanaidh

Rossiter Rosaitear Rosaitear

Rowney Ó Ruanaidh Ní Ruanaidh

Russell Ruiséil Ruiséil

Ruth Rút Rút

Ryan Ó Riain Ó Riain

Shannon Ó Seanáin Ní Sheanáin

Sheehan Ó Síocháin Ní Shíocháin

Sheridan Ó Sirideáin Ní Shirideáin

Smith Mac Gabhann Nic Gabhann

Smyth Mac Gabhann Nic Gabhann

Stafford Stafort Stafort

Stakelum de Stáclam de Stáclam

Stanfield de Stanfort de Stanfort

Sweeney Mac Suibhne Nic Shuibhne

Taner Tanúir Thanúir

Travers Ó Treabhair Ní Threabhair

Vaughan Uachan Uachan

Walker Mac Siúlaí Nic Siúlaí

Wallace Bhailis Bhailis

Walsh Breathnach / Breatnach Bhreathnach / Bhreatnach

Ward Mac an Bhaird Nic an Bhaird

Watters Mac Uaitéir Nic Uaitéir

Whelan Ó Faoláin Ní Fhaoláin

White de Faoite de Faoite

Young de Siún / Ó hÓgáin de Siún / Ní Ógáin