Cúigí agus Contaetha Provinces/Counties

Laighin....Cúige Laighean

 • Baile Átha Cliath....Contae Bhaile Átha Cliath
 • Ceatharlach....Contae Cheatharlach
 • Cill Chainnigh....Contae Chill Chainnigh
 • Cill Dara....Contae Chill Dara
 • Cill Mhantáin....Contae Chill Mhantáin
 • An Iarmhí....Contae na hIarmhí
 • Laois....Contae Laoise
 • Loch Garman....Contae Loch Garman
 • An Longfort....Contae an Longfoirt
 • Lú....Contae Lú
 • An Mhí....Contae na Mí
 • Uíbh Fhailí....Contae Uíbh Fhailí

Ulaidh....Cúige Uladh

 • Aontroim....Contae Aontroma
 • Ard Mhacha....Contae Ard Mhacha
 • An Cabhán....Contae an Chabháin
 • Doire....Contae Dhoire
 • An Dún....Contae an Dúin
 • Dún na nGall....Contae Dhún na nGall
 • Fear Manach....Contae Fhear Manach
 • Muineachán....Contae Mhuineacháin
 • Tír Eoghain....Contae Thír Eoghain

Connachta....Cúige Chonnacht

 

 • Gaillimh....Contae na Gaillimhe
 • Liatroim....Contae Liatroma
 • Maigh Eo....Contae Mhaigh Eo
 • Ros Comáin....Contae Ros Comáin
 • Sligeach....Contae Shligigh

Mumhain....Cúige Mumhan

 • Ciarraí... .Contae Chiarraí
 • An Clár.. ..Contae an Chláir
 • Corcaigh.. ..Contae Chorcaí
 • Luimneach.. . .Contae Luimnigh
 • Port Láirge.... Contae Phort Láirge
 • Tiobraid Árann....Contae Thiobraid Árann